Nhìn từng con số luôn ghi nhớ trong đầu
Nhiều điều chưa nói hết sao phải giấu trong lặng im

Cuộc Gọi Cuối | JustaTee

(via saying-you-will-never-leave-me)

troniethecreator:

[140523]

Cuộc đời này vốn dĩ đã không công bằng. Ta chỉ biết cố gắng cho chính bản thân và phớt lờ cái cuộc đời không công bằng này, thì may ra mới thấy chút gì đó an ủi cho bản thân. Workin’ hard… — feeling great.

troniethecreator:

[140523]

Cuộc đời này vốn dĩ đã không công bằng. Ta chỉ biết cố gắng cho chính bản thân và phớt lờ cái cuộc đời không công bằng này, thì may ra mới thấy chút gì đó an ủi cho bản thân. Workin’ hard… — feeling great.